Wzrost gospodarczy kosztem klimatu, środowiska i istot żywych – Europejski Zielony Ład ma na celu wprowadzenie zmian. Rozwój, który jest neutralny pod względem emisji CO2, a na pierwszym planie stawia recykling i zrównoważony rozwój.